Plankor

Kontakt

Adress
Svenska Träförsäkringar AB
Österlånggatan 66
461 34 Trollhättan

Operativt ansvarig, Underwriter & Riskingenjör
Kjell Gustafsson
Tel. +46 (0) 722 45 20 50
kjell.gustafsson@svenskatra.se

Verkställande direktör
Dan-Erik Woivalin
Tel. +358 18 27 680
dan-erik.woivalin@omsen.ax

Klagomålshantering
Krav och klagomål ska i första hand skickas till Dan-Erik Woivalin. Är Ni inte nöjd med hanteringen av Ert klagomål kan Ni kontakta Generalrepresentanten för Lloyd´s i Sverige som tar upp fallet med Lloyd´s reklamationsavdelning i London utan menlig inverkan på Era rättigheter enligt svensk lag.

Erik Börjesson
Generalrepresentant för Lloyd´s
Sveavägen 20, 6 tr
111 57 Stockholm
Tel. 08-545 255 40
Fax. 08-545 255 42
erik.borjesson@lloyds.com

Websida utvecklad av Trinax