Plankor

Försäkringar

Svenska Träförsäkringar tecknar egendom/avbrottsförsäkringar som Lloyd´s coverholder.

Genom den ”binder” som vi har med syndikat på Lloyd´s har vi rätt att teckna försäkring i Norden och Balticum.

Vi tecknar normalt på traditionella BIV-villkor med helvärden som grund för försäkringen.

Genom vårt moderbolag, Ålands Ömsesidiga, kan vi även hantera ansvars-, rättsskydds- och maskinförsäkringar m.m.

Vi tecknar enbart försäkringar genom försäkringsförmedlare.

Websida utvecklad av Trinax