Plankor

Företaget

Svenska Träförsäkringar bildades 2001 med mål att erbjuda egendomsförsäkring till företag inom träbearbetande industri som hade svårt att hitta acceptabla försäkringslösningar på ordinarie svenska försäkringsmarknad, vilket då i första hand innebar osprinklade sågverk.

Grundfilosofin har hela tiden varit att erbjuda försäkring för företag som ser sin egen risk och verkar för att minimera den inom befintlig anläggnings möjlighet.

Det har inneburit individuell underwriting inklusive inspektioner på plats för varje enskilt objekt innan försäkring tecknas, vilket fortfarande genomsyrar vårt arbete.

Sedan 2009 ägs företaget av Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, ett solitt bolag med säte i Mariehamn, med verksamt i Sverige sedan 2007.

Ålands Ömsesidigas hemsida

Websida utvecklad av Trinax